Collecte

Collecte nu ook via Kerkgeld-app

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht. 

De collecte overmaken kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.
1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal
2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal
3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG. 

Hoe werkt de Kerkgeld app?   

Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (zoek op Kerkgeld). 

In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’

U kunt nu kiezen: Her. Gem. Veenendaal

Nu moet u uw accountgegevens invullen:

Bestelt u regelmatig collectebonnen of geeft u een gift/ Kerkbalans via de website , dan heeft u al een account waarmee u kunt inloggen. Gebruik dan die inloggegevens. 

Heeft u nog geen account, dan kunt u dat via deze app zelf aanmaken

Belangrijk: om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst tegoed opwaarderen

Ga naar “Mijn account” onderaan in de app

Tik op  “Tegoed”

Tik op “Opwaarderen”

Waardeer nu uw tegoed op door middel van een betaling via iDeal.

Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje

Kies om te geven voor de gebruikelijke collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus

Tik op “Gift” (knop met het hartje)

Nu kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt geven

Klik op volgende onderaan het scherm

Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

Achtergrond

De AK heeft besloten deze app te gebruiken als tijdelijke oplossing nu we niet fysiek bij elkaar komen. Er zijn diverse alternatieven bekeken, waaronder Tikkie en betaalverzoeken, maar in alle gevallen worden er (in verhouding) hoge transactiekosten verrekend. Via deze Kerkgeld app en het werken met ‘tegoeden’ zijn de transactiekosten het laagst, wat uiteindelijk de collecte en de bestemming daarvan ten goede komt. We danken u alvast voor uw financiële bijdrage. 

Mededeling rond corona

Beste gemeenteleden, 

broeders en zusters,

In verband met de coronacrisis is in het moderamen van de kerkenraad besproken wat de consequenties zijn voor activiteiten van onze Westerkerkgemeente. In het kort komt het op het volgende neer:

1.Op zondagmorgen wordt er een dienst gehouden in de Westerkerk, waarbij de predikant, de dienstdoende kerkenraad, de koster en een geluidstechnicus aanwezig zijn. Deze dienst wordt uitgezonden via internet. Er wordt bekeken of er behalve voor geluid ook voor beeld kan worden gezorgd.

2.Alle andere activiteiten onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden in ieder geval tot en met 6 april opgeschort. Dat geldt voor vespers, gemeenteavonden, catechese, seniorenmiddagen, het reguliere bezoekwerk etc.

Kringen wordt geadviseerd ook niet bij elkaar te komen.

3.Via de digitale weekbrief (bent u al abonnee?), het kerkblad en vooral het meeluisteren van de diensten kunnen we als gemeente toch met elkaar verbonden blijven. Het is goed creatieve wegen te zoeken om op elkaar betrokken te blijven

Houd in deze ongekende tijden het hoofd koel, oog voor elkaar en het hart op God gericht!

“Onze hulp is in de Naam van de HERE.”

Voor verdere informatie:

www.herveen.nl 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19;

www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Kerk(zaal) gebruiken of huren?

Klik hier

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

Lid worden?

Klik hier

Kerkbalans

Informatie over kerkbalans en het schenken aan de kerk!

Collectebonnen

Bestel vóór woensdag, dan worden de bonnen voor het weekend bezorgd.

PGIG

Periodieke Schenking. Geef meer voor hetzelfde geld!

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

Vredeskerk

Vredeskerk

Introductie van de Vredeskerk

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Kerkdiensten

Bekijk de aankomende kerkdiensten van de Westerkerk.

Bekijk de kerkdiensten in andere wijken

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: