Gebedsbijeenkomst

De eerste zondagavond van de maand komen we na de avonddienst bij elkaar in de bovenzaal van de Westerkerk om samen te bidden. Wij vinden dat heel belangrijk en we geloven ook dat samen bidden heel samenbindend is. Een oproep voor ons als gemeente is om in gebed te volharden. Wij bidden voor onderwerpen die een belangrijke plaats innemen in onze Westerkerk. Denk aan catechese, kinderclubs, bijbelklas, crèche, predikanten, zendingscommissie, kerkenraden en zaken die juist in een bepaalde maand spelen, zoals marriage course, alphacursus, Hemelvaartkamp, Pinksterkamp enzovoort. We willen niet een naar binnen gerichte gemeente zijn en daarom bidden we ook altijd voor wereldwijde zaken: armoede, honger, onderdrukking, vervolgde christenen, kinderarbeid en rampen die er zijn geweest. Al veel gemeenteleden bidden met ons mee. Misschien is het hoogdrempelig voor u of jou. Maar trek de stoute schoenen aan en kom een keer kijken!
Niemand is verplicht om hardop te bidden. God hoort ook de gebeden die zachtjes uitgesproken worden. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn.

Heel hartelijk welkom op de volgende data:

Komende gebedssamenkomsten in de eerste helft 2018:

In augustus en september is er geen gebedsbijeenkomst in verband met de grote vakantie.

Plaats: de bovenzaal in de Westerkerk
Tijd: zondagavond 20.00 uur

Contactpersonen zijn:

Hans Jansen mail@jhjjansenbeheer.nl.

Nelleke van 't Veer nellekevantveer@gmail.com.

Arna Berkhof lawaberkhof@hotmail.com.
 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: