Jaarthema: ‘Vertel’ van Pinksteren 2022 tot Pinksteren 2023

Geroepen om te getuigen

De GZB gebruikt het thema ‘Vertel’ voor de Pinkstercampagne 2022. Inspiratie voor dit thema is te vinden in Handelingen 2 en 1 Petrus 2. Nadat de discipelen op het Pinksterfeest vervuld zijn met Gods Geest, beginnen ze onder leiding van Petrus in het openbaar te spreken over de grote daden van God (Hand. 2:11). Hun angst om voor Jezus uit te komen heeft plaats gemaakt voor vrijmoedigheid. Door Gods genade wordt iedereen in Jeruzalem in zijn eigen taal aangesproken. Dat zet de hoorders aan het denken (vers 13)! Diezelfde Petrus roept later de kleine christengemeenten op om ook in hun eigen omgeving de grote daden van God te verkondigen. Daarvoor heeft Hij hen uit de duisternis tevoorschijn geroepen.
Nu mogen ze leven in zijn licht en anderen oproepen om ook tevoorschijn te komen en volop in het licht te gaan staan(1 Petrus 2: 9). Met dat doel heeft Hij hen uit de wereld verworven als zijn volk. Om te leven als een koninkrijk van priesters die God bij de mensen brengen en de mensen in gebed bij God (Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters).

‘Vertellen’, doorgeven van het Evangelie, is niet alleen iets voor Pinksteren. Jezus gaf bij Zijn afscheid zijn apostelen - en hiermee ook ons - de opdracht de wereld in te gaan: vertel wat Ik u heb geleerd, tot behoud van alle volken. Met behulp van de Geest van Pinksteren mogen wij altijd, maar dit jaar nadrukkelijker, bezig zijn met deze opdracht. ‘Vertel’, is een uitnodiging om, samen met de wereldwijde kerk, goed te spreken over God, het hele jaar door!

Hoe doe je dat?

Vertel elkaar over de grote dingen van God en over je persoonlijke relatie met God. Eerst in de gemeente zelf als een soort toerusting. Moedig elkaar aan om te vertellen, samen na te denken en je bewust te worden over wát je gelooft, Wie God voor je is, wat je ervaringen met God zijn; het lijkt zo vanzelfsprekend en bekend in de gemeente. Maar hoe breng ik dat onder woorden en hoe kan een ander daardoor misschien geraakt worden? Je kunt zoveel mooie activiteiten organiseren, maar als je niet goed kunt vertellen wat geloof nu eigenlijk voor jou betekent zullen je goede bedoelingen niet overkomen bij buitenstaanders. Als je werkt met passie, vanuit je overtuiging, zullen er vragen gesteld worden: “waarom doe je dit, wat heeft dit te betekenen?” En dan zul je het voor jezelf helder moeten hebben wat het voor jou betekent. Vandaar de toerusting die eerst in de gemeente begint en vandaaruit a.h.w. de ‘wijk/wereld’ in te gaan. Het ‘Vertellen’ kan met woorden, daden en je houding. Op een open, uitnodigende en respectvolle manier mogen we anderen uitnodigen om in het licht van God te komen. Dan zal God zijn liefdevolle en bevrijdende werk doen in hun leven.

Doel:

Handreiking:

Voor kringen is een handreiking gemaakt om over het jaarthema ‘Vertel’ met elkaar in gesprek te gaan. Thema "Vertel" handreiking voor Bijbelkringen
 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: