Jaarthema

Er is besloten om ons in 2024 niet op één specifiek jaarthema te richten.
De volgende thema’s hebben onze aandacht.

‘De slag om het hart’

Wat zijn de verlangens waar mijn hart vol van is en die mijn leven richting geven? Welke verlangens bepalen mijn keuzes in het leven? En wat ik wil doorgeven aan de volgende generatie?

De titel ‘Slag om het hart’ is ontleend aan een boekje van prof. Herman Paul.

Het afgelopen jaar is in de kerkenraad nagedacht over vragen die te maken hebben met geloofstwijfel, secularisatie en kerkverlating. Het zijn vragen die de hele gemeente aangaan, jongeren en ouderen. In iedere familie en in vriendengroepen spelen deze vragen. Secularisatie voltrekt zich in het hart als bijvoorbeeld materiële goederen, familiegeluk of carrière de overhand krijgen op het verlangen naar God. Of als twijfel over God en geloof toeslaat in je leven. In het bijzonder komen de vragen aan de orde bij het thema geloofsoverdracht. Wat geloven we zelf (nog), en wat willen we doorgeven aan onze (klein)kinderen?

 

We zoeken naar antwoorden op deze vraag. De kerk is een oefenplaats waar we elkaar helpen in te zien dat ons verlangen uiteindelijk alleen gestild kan worden door de relatie met God. Gelovigen durven de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien omdat ze geleerd hebben te vertrouwen op de God bij wie geen gebrek is.

Het thema is in een aantal morgendiensten aan de orde gesteld (25 februari, 3 en 10 maart). Deze diensten zijn na te luisteren. Verder hebben alle kringen een Bijbelstudie aangereikt gekregen over dit onderwerp, met de vraag om daar in maart of april een kringavond aan te besteden. Deze Bijbelstudie vindt je onderaan de pagina.

Met de verkregen input zullen nog enkele vervolgactiviteiten worden gepland, later in het jaar.

Vervolg bezinning homoseksualiteit

Eind 2023 heeft de kerkenraad beleidsuitspraken gedaan inzake het thema homoseksualiteit.
Dat heeft de nodige reacties opgeroepen, positieve en negatieve. Het komende half jaar zal worden gebruikt om binnen de gemeente te komen tot gesprek en verdieping over het beleid rondom homoseksualiteit.

Aan alle kringen hebben een Bijbelstudie toegestuurd gekregen over ‘homoseksualiteit en Bijbel’. Kringen die daar behoefte aan hebben kunnen daar een avond aan besteden. De kerkenraad stelt het op prijs om een impressie van het gesprek te ontvangen. Het kan helpen om te horen wat er in de gemeente leeft. De Bijbelstudie vindt je onderaan de pagina.

Het thema ‘omgaan met verscheidenheid aan opvattingen binnen de gemeente’ wordt de komende maanden nadrukkelijk in preken aan de orde gesteld, waarbij er voor gekozen is dit niet in één specifieke dienst te doen.

Mogelijk leven er specifieke vragen in de gemeente over het thema ‘homoseksualiteit’.
Afhankelijk van wat er aan vragen binnenkomt kan dan bekeken worden op welke manier we met deze vragen aan de slag kunnen gaan.
Vragen kunnen worden gemaild naar nicowolswinkel57@gmail.com.

Er zal voor de zomer een avond worden gepland over ‘de complexiteit van Bijbel lezen’.
De insteek is breder dan alleen homoseksualiteit. Er zijn ook andere thema’s waarbij christenen door een verschillende manier van Bijbellezen tot een verschillend Schriftverstaan komen.
Te denken valt aan thema’s als schepping en evolutie, kinderdoop – volwassendoop, vrouw en ambt, kerk en Israël, etc.

Pastorale gesprekken. Aan de ouderlingen zal worden gevraagd om tot de zomer tijdens huisbezoeken te vragen of het thema homoseksualiteit leeft. Er zijn gemeenteleden met een duidelijke betrokkenheid tot het thema (je bent zelf homoseksueel of het komt in de familie voor) en er zijn bezwaarde gemeenteleden, die moeite hebben met de genomen besluiten omdat deze te ver of niet ver genoeg gaan. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek, dan vragen we u dit kenbaar te maken bij uw sectieouderling. Wanneer niet duidelijk is wie dat is, kan dit worden nagevraagd bij de scriba. Ook deze vorm kan ons helpen te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Al deze input kan de kerkenraad helpen wanneer in najaar 2024de genomen besluiten weer tegen het licht worden gehouden.

Bijbelstudies:

Voor kringen is een Bijbelstudie gemaakt met betrekking toe
 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: