Jaarthema 2019 - 2022 Kerk in de Wijk

Waarom het jaarthema Kerk in de Wijk?
Als Westerkerk zoeken we samen naar nieuwe wegen om meer herkenbaar en relevant aanwezig te zijn in de wijk, want steeds meer mensen groeien weg bij kerk en geloof. Er worden hierbij twee benaderingen gebruikt:
- Outside-in: regelmatig mensen uitnodigen in de Westerkerk om samen het geloof te ontdekken. Bv. Burenontbijt, Kerkproeverij en Halte West.
- Inside-out: verlaten van de veilige kerkruimte en naar buiten treden, buiten de comfortzone. Bv. Ruisseveen, Helpende Hand, meewerken in natuurtuin IVN en de kerstactie in de Ellekoot.

Bijbelkringen inside-out; in drie stappen

Stap 1: Umoja Light op de kring
De bijbelkringen worden uitgenodigd om in de periode november-april aan de slag te gaan met het bijbelstudieboekje Umoja Light. Umoja is het Swahiliwoord voor ‘saamhorigheid’. Stichting Umoja is een gezamenlijk initiatief van Tear en Stichting Present, dat Nederlandse kerken wil helpen om kerk te zijn ‘met beide benen in de buurt’. Daarin laat men zich inspireren door Afrikaanse kerken die proberen om van betekenis te zijn in hun directe omgeving. Hun startpunt is gezamenlijke Bijbelstudie, maar hun uiteindelijke doel is om bij te dragen aan de bloei van hun dorp, wijk of stad. Door hun praktische inzet getuigen ze van de liefde van God. Door om te zien naar hun naaste laten ze zien wat het betekent om in God te geloven.

Umoja Light bevat materiaal voor 4 avonden. Elke avond kent een inspirerende Bijbelstudie maar bevat bijvoorbeeld ook een video, een oefening of een praktische opdracht. De vier thema’s zijn:
• Meewerken in Gods Koninkrijk.
• De kerk als instrument van hoop en herstel.
• Jouw vijf broden en twee vissen.
• Samen met de gemeenschap.

Stap 2: Samen present in de wijk
De maand mei wordt Presentmaand binnen de Westerkerk. De diaconie zal dit organiseren samen met stichting Present. Leen van Vliet zal daarbij optreden als contactpersoon. Hij is zelf ook groepenbegeleider bij Present Veenendaal. Alle kringen zullen in het voorjaar worden gevraagd of ze een project met Present in de wijk willen doen en wat voor project: praktisch of sociaal. Present gaat dan op zoek naar passende projecten.

Stap 3: Ervaringen delen en een vervolgstap maken
Eind mei zal er een terugkombijeenkomst worden georganiseerd door de werkgroep Kerk in de Wijk, samen met de Diaconie en de taakgroep Gemeenteopbouw. Dan worden de kringen gevraagd om hun ervaringen te delen en te vertellen wat dit traject teweeg heeft gebracht in het eigen leven en in de wijk. Ook zal er gezamenlijk nagedacht worden over een vervolgstap, hoe de Westerkerk nog meer kerk met beide benen in de buurt kan worden, de wijk waar God ons samen heeft geroepen en geplaatst.

Bert Roor: ‘Ik nodig jullie van harte uit om samen met ons in dit traject te stappen en je mee te laten nemen in Gods missie voor onze wijk.

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: