Kinderoppas en Bijbelklas

In de Westerkerk worden kinderen op een voor hen begrijpelijke wijze aangesproken. Tijdens de diensten is er opvang en aandacht voor kinderen van 0-12 jaar

Er zijn drie oppasgroepen. Voor deze groepen is er iedere week oppas.

  1. 0-1 jaar
  2. 2-3 jaar, die in de kelder kunnen spelen, kleuren en soms wordt er gezongen en (voor)gelezen.
  3. kinderen van groep 1 en 2: Ze horen een Bijbelverhaal, maken een werkje, er wordt gezongen en kunnen wat spelen op zolder (bij een kinderdienst vervalt groep C). De kinderen van groep C gaan met hun ouders de kerk in en vertrekken naar de oppas op het moment dat ook de kinderen naar de Bijbelklas gaan. De kinderen van groep C komen aan het einde van de dienst niet meer terug in de kerkzaal.

Hiernaast zijn er Bijbelklassen: De eerste groep is voor kinderen uit groep 3 en 4, de tweede groep is voor kinderen uit groep 5 en 6 en de oudste groep is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Deze Bijbelklassen worden wekelijks gehouden (m.u.v. groep 7-8, die is 1 keer per 2 weken). Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar” (www.vertelhetmaar.nl). Eens per 2 maanden is er een 'dienst voor iedereen'. In deze dienst wordt nadrukkelijk met de kinderen rekening gehouden. Tijdens deze diensten is er geen Bijbelklas. In het Veens Kerkblad en via de weekbrief worden deze diensten duidelijk aangekondigd.

LOCATIES
De ruimtes waar de kinderen opgevangen worden:

 

Leeftijd (jr)/groep

Activiteit

Waar

A

0-1 jaar

Oppas

Diaconiekamer

B

2-3 jaar

Oppas

Kelder

C

Groep 1-2

Oppas

Zolder

D

Groep 3-4

Bijbelklas

Ontmoetingsruimte A

E

Groep 5-6

Bijbelklas

Ontmoetingsruimte B

F

Groep 7-8*

Bijbelklas

Consistorie

* Deze groep gaat naar de dienst bij zondagen waarop er geen Bijbelklas is


INPASSING IN DE KERKDIENST

De kinderen in de oppasgroepen (A-B) worden voor het begin van de dienst gebracht. De kinderen van groep C gaan mee de kerkzaal in en vertrekken samen met de Bijbelklas. De kinderen van de Bijbelklas (D-F) beginnen de dienst bij de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het naspel van het lied voor de preek verlaten de kinderen met een kaarslicht de dienst voor de ‘Bijbelklas’. Dit wordt vooraf aangekondigd door de dienstdoende dominee. Voor het dankgebed keren de kinderen terug in de dienst en gaan bij hun ouders zitten.

OVERIGE ZAKEN

Het wekelijkse thema dat in de groepen B-F behandeld zal worden wordt gecommuniceerd d.m.v. kerkbode en weekbrief. Tijdens kinderdiensten is er geen Bijbelklas en geen oppas voor groep C. Tijdens doopdiensten keren de kinderen voor de bediening van de doop terug in de dienst.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: