Agenda Weekbrief & Kerkblad

Agenda Weekbrief & Kerkblad

Weekbrief & Kerkblad
Aanvullende Agenda Informatie

Waarom deze pagina?
Om te voorkomen dat vroegtijdig aangekondigde activiteiten onnodig in het Kerkblad en de Weekbrief worden herhaald.
Die activiteiten worden, nadat ze in het Kerkblad en de Weekbrief zijn vermeld, daarna alleen in de agenda genoemd waarbij, voor aanvullende informatie, naar deze pagina wordt verwezen.
 
15/12 Kerstfeest senioren. Op 15 december hopen we een kerstfeestviering te houden met de senioren Het programma bevat o.a. samenzang, schriftlezingen, gedichten, meditatie en een vrij verhaal. Ook hebben we het Gospelkoor- Rejoice uitgenodigd.
De samenzang wordt begeleid door onze organist Adriaan van der Poel.
Deze middag wordt geleid door ds. Teeuwissen.
We hopen om 14.30 uur te beginnen en eindigen rond 18.00 uur.
De senioren die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel willen deelnemen aan deze middag, dan kunt u contact opnemen met Else Roelofse tel. 521602 of Gerbrig Staal tel. 0343-480081
 
23/12 Tuinparty rond Kerst voor tieners van 12-17 jaar. op vrijdagavond 23 december is er een tuinparty aan de Marsmanlaan 80, rond 19.00/19.30u; als een plek van ontmoeting, maar ook met een spreker, nl. Bram Rebergen (van Youth for Christ). Jongeren van de Follow Me (next), West events, maar ook andere jongeren zijn hiervoor hartelijk welkom. Graag aanmelden bij Jan v.d. Hoef, via jan.vd.hoef@gmail.com. Hopelijk zien we jou ook!

25/12 Kerstmaaltijd. Zondag 25 december, Eerst Kerstdag, zal de avonddienst van 18.30 uur vervallen. In plaats van deze dienst zal er van 17.00 tot 19.00 uur in de Westerkerk een Kerstmaaltijd worden georganiseerd met een liturgische omlijsting. Iedereen is hierbij welkom. In het bijzonder denken we aan hen die op deze Eerste Kerstdag verder niet zo veel contactmogelijkheden hebben. Nadere informatie volgt later. Voor nu zijn we op zoek naar gemeenteleden die willen helpen om deze kerstmaaltijd vorm te geven. Aanmelden kan bij Nico Wolswinkel, ouderling gemeenteopbouw (nicowolswinkel57@gmail.com).

Naar overzicht

Geplaatst door:

Henny

Datum:

28 september 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: