Andere wegen

Andere wegen

De Taakgroep Gemeenteopbouw in de Westerkerk heeft op verzoek een bezinningsavond gepland rond het thema ‘Als geliefden andere wegen gaan’. Een uiterst actueel onderwerp, helaas ook binnen onze (wijk)gemeente.

We hebben de ervaren ds. W.C Polinder uit Putten bereid gevonden dit gevoelige onderwerp met ons op interactieve manier te behandelen. Er zal volop ruimte zijn, in groepjes en daarna voltallig, om ons te bezinnen. Om tijdig plaats te maken in uw agenda D.v. volgt hier alvast de datum en tijd: 

Datum: 13 november 2019.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Na 21.30 uur is er nog gelegenheid om het gesprek met elkaar aan te gaan, eventueel n.a.v. vragen die er leven. 

De taakgroep hoopt op veler belangstelling en vraagt deze geplande avond met uw gebed te omringen.

Namens de Taakgroep Gemeenteopbouw

Naar overzicht

Geplaatst door:

Rick

Datum:

13 oktober 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: