Verslag vergadering grote kerkenraad van 14 februari 2019

Op 14 februari vergaderde de grote kerkenraad.

*Centraal stond deze avond de notitie over de doop. We bespraken het tweede deel van deze notitie. Aan de hand van alle input worden nu een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd. Binnenkort zal de kleine kerkenraad de definitieve versie vaststellen, die besproken zal worden op de gemeenteavond van 26 maart.

*Verder namen we afscheid van Simon v. Dijk, Jan Hooijer en Martin v.d. Hoorn. In december jl. namen ze afscheid in een kerkdienst, nu namen ze afscheid in een vergadering van de kerkenraad. De voorzitter sprak persoonlijke woorden van dank.

*Jan de Gier presenteerde namens de taakgroep gemeenteopbouw een mooi overzicht met alle contactpersonen van taakgroepen, commissies etc. in onze wijk.

*Bert Roor las, bij het agendapunt ‘delen van mooie ervaringen uit de wijk’, een mail voor van een gemeentelid die hele mooie en bemoedigende ervaringen beschreef naar aanleiding van de actie in de Adventsweken om aanhoudend voor een concreet persoon te bidden.

*Zoals altijd werden er ook een aantal praktische afspraken gemaakt.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: