Verslag kerkenraadsvergadering

Op 13 mei jl. vergaderde de grote kerkenraad weer.

*De bezinning werd gestart door korte bijdrage van drie broeders, die ervaringen deelden over het thema ‘ambt en gebed’. Daarna gingen we in groepjes uiteen om te bidden en er over door te praten.

*Vervolgens stond de notitie over ‘de doop’ op de agenda. Het voorliggende concept, op basis van input uit de bezinning van een jaar, werd besproken. Er werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd, waarna de nota werd vastgesteld. Inmiddels is de nota als beleidsstuk ook op de site in te zien.

*We bespraken ook de notitie van de taakgroep gemeentezending. Er bestond enthousiasme over de formulering van de missie die richting geeft (Ín dankbare gehoorzaamheid aan Jezus Christus, onze Verlosser en Heer, willen wij als gemeente God eren en aanbidden, omzien naar elkaar en de wereld om ons heen en het goede nieuws over het Koninkrijk van God bekend maken) en het motto dat inspireert (hoop voor de wereld-hart voor de wijk) voor de Westerkerkgemeente voor de komende jaren. De notitie wordt vastgesteld en als beleidsstuk gelden voor de komende jaren.

*In deze context werden zorgen gedeeld over de bemensing van verschillende activiteiten. We zullen als kerkenraad en taakgroepen prioriteiten moeten stellen. Het is een mooie uitdaging zo veel mogelijk gemeenteleden op een passende plek hun talenten te laten ontplooien.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: