Verslag vergadering grote kerkenraad van 20 november 2019. 

Op 20 november vergaderde de grote kerkenraad.

*Bij de opening stonden we stip bij het onderwerp ‘heiliging’. Vragen uit de samenleving schudden aan oude zekerheden. Anderzijds is er de vraag uit de gemeente naar duidelijkheid en roept God ons op om heilig te leven. In die spanning zijn we geroepen in balans een weg te zoeken.

*Daarna spraken we met elkaar door over het thema’ relaties’. Welke punten komen  we in ons eigen leven en in de gemeente tegen, en waar moet de bezinning zich op focussen.

*Harry Gaasbeek trekt zich per 1.1.2020 terug als lid van de kleine kerkenraad, op de stoel van de pastorale ouderling. Cees v. Gent is benoemd tot zijn opvolger.

*Komende zomer treedt Nico Wolswinkel terug als ouderling-scriba. Ouderling Hennie v. Nieuw-Amerongen zal hem gaan opvolgen, en zal de komende maanden worden ingewerkt.

*Een hele rij kleinere punten passeerde de revue: de taak van de ambtsdrager in de avonddienst bij het verwelkomen van de kerkgangers; het participeren van de diakenen in de sectieteams; hoe geven we erkenning aan de vele gemeenteleden die vrijwillig en getrouw taken vervullen; wat is er nodig om gemotiveerd de vergaderingen van de kerkenraad trouw te bezoeken, zodat we onze taak om geestelijk leiding te geven goed kunnen uitvoeren; het tijdpad voor de verkiezingen in het voorjaar van 2020.

*Twee jaar geleden is afgesproken de viering van het H. Avondmaal op Witte Donderdag na twee jaar te evalueren. De conclusie was helder: het is goed om hiermee door te gaan.

*Er werden mooie ervaringen uit het gemeenteleven gedeeld: het geslaagde Vrouwen-event; een nieuw binnengekomen gezin voelt zich erg thuis in de Westerkerk, ‘niet in het minst door de zorgvuldige liturgie en de gevarieerde kledij van de kerkenraad’; er werd waardering uitgesproken voor de Helpende Hand appgroep ‘hulp in de tuin’ die deze zomer nuttige dingen heeft kunnen doen; de kledingbank kon heel snel goede hulp geven voor enkele ongedocumenteerde asielzoekers.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: