Kleine kerkenraad 16 januari 2020

Op 16 januari kwam de kleine kerkenraad weer in vergadering bijeen.

*Tijdens de opening waren we in gesprek over het onderwerp ‘bidden met niet/anders gelovigen’. Het is goed en mooi wanneer we mogelijkheden vinden om anderen uit te nodigen in onze binnenkamer en zo iets te delen van wat geloven betekent.

*Vanuit de taakgroepen en commissies komt er weer van alles lang: 12 kringen gaan aan de slag met het Umoja-materiaal over ‘kerk met beide benen in de buurt’; in de toekomst zal de vormgeving van de diensten rond Pasen en Kerst tijdig met alle betrokkenen worden afgestemd; de Commissie van Welkom krijgt een herkenbare badge; er komt in maart weer een briefjesactie om bij elkaar op de koffie te gaan; in mei zal er weer een gavenenquête worden gehouden; we worden bijgepraat over de invulling van de kosterstaken.

*En 2020 zullen ds. Karels en Bert Elsendoor onze wijk vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad.

*Er worden o.a. afspraken gemaakt over de invulling van een bezinningstraject rond de prediking in samenwerking met Areopagus van de IZB; de jaargesprekken met de predikanten; aanpassing van de liturgie die op de website wordt gepubliceerd voor de thuisluisteraars; en nog allerlei andere kleine zaken.

*Het tijdpad voor de komende verkiezingen van ambtsdragers wordt vastgesteld, de eerste benoemingen zullen worden gedaan tijdens de kerkenraadsvergadering van 27 februari.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: