Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 28 maart 2019

Op 28 maart jl. vergaderde de kleine kerkenraad weer. De opening van de vergadering kreeg vorm door een actieve deelname van de kerkenraadsleden aan de vesper. Vervolgens werkten we een royale agenda af.

*Naar aanleiding van binnengekomen reacties en de input van de gemeenteavond werd de concept doopnotitie op enkele punten aangepast. Deze slotversie zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de grote kerkenraad. Wanneer de grote kerkenraad heeft ingestemd wordt de notitie een beleidsstuk, dat verwoordt hoe we als Westerkerkgemeente aankijken tegen vragen rond de doop. Met elkaar keken we goed terug op de gemeenteavond. De vraag rees wel waarom het toch maar niet lukt de twintigers en dertigers, zeg maar: de vaders en moeders van de kinderen in de Bijbelklas, voor avonden als deze, waarop het beleid van de kerkenraad aan de orde wordt gesteld, te motiveren.

*De notitie ‘Communicatie Westerkerk’ werd definitief als beleidsstuk vastgesteld. Het komend jaar zal op een aantal punten de manier van communiceren worden aangepast en hopelijk worden verbeterd.

*De commissie die zich bezighoudt met ‘Refresh Westerkerk’ presenteerde een aantal ideeën. Het betreft een samenhangend idee om het interieur van de Westerkerk, en dan m.n. de bij-ruimten een nieuwe uitstraling te geven. Geïnspireerd door de zeven scheppingsdagen wordt kleurrijkheid een kernwoord. De kleine kerkenraad reageerde erg enthousiast. Offertes worden aangevraagd, en er zal nog het nodige overleg volgen. Belangrijk is om te vermelden dat het niet om een verbouwing gaat, en dat de aanpassingen gefaseerd zullen worden doorgevoerd. Maar de eerst stappen zien er goed uit! We kijken met elkaar uit naar het vervolg.

*Bij de verslagen uit de taakgroepen kwamen weer allerlei zaken langs, waarvan er hier een aantal worden genoemd: een mooie terugblik op de Kerkproeverij; goede ontmoetingen toen de Westerkerk open was als stembureau; nieuwe aanmeldingen om mee te doen met het kostersteam, al is er nog dringend behoeft aan uitbreiding; zoeken naar mogelijkheden om Club 95 een veiliger plek in de Westerkerk te geven, de trap naar de kelder is voor een aantal leden moeilijk begaanbaar.

*De kerkenraad ging akkoord met een notitie van de taakgroep gemeentezending. De inhoud betreft twee hoofdpunten. Allereerst gaat het er om wat we willen uitstralen: welke missie geeft ons richting en welk motto inspireert ons. De grote kerkenraad zal deze missie en dit motto binnenkort vaststellen. Het tweede punt betreft de manier waarop de werkzaamheden zullen worden vormgegeven. De kerkenraad ging akkoord met het voorstel van de taakgroep, waarover later nog wel meer volgt.

*Bij het thema pastoraat lagen best ingewikkelde vragen op tafel: wanneer kun je laten dopen, wanneer mag je trouwen in de Westerkerk? Nieuwe leden melden zich, maar hebben soms een heel andere geschiedenis, context en manier van leven. Hoe ga je daar mee om? We zaten opeens midden in een spannend gesprek over een ‘missionaire ethiek’.

*Nu het thema ‘doop’ bijna is afgerond, blikten we vooruit naar het volgende thema: ‘relaties’. Een thema met veel aspecten: pastoraat, toerusting, beleid, etc. Ook van dit thema geldt dat de huidige context heel anders is dan die van 30 jaar geleden.

*Voor het seizoen 2019-2020 werd het jaarthema vastgesteld: ‘Kerk in de wijk’. Dit thema vloeit voort uit het beleidsplan 2017-2021. Alle geledingen in de gemeente komen voor de vraag te staan: hoe kunnen we aan dit thema vorm geven.

*Zoals altijd werden er de nodige praktische afspraken gemaakt.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: