Verslag vergadering kleine kerkenraad

Op 25 april vergaderde de kleine kerkenraad weer.

*We startten met een opening rond het thema bidden. We deelden met elkaar welke Bijbelwoorden ons persoonlijk inspireren wanneer het gaat om ‘bidden’. Op die manier kwamen verschillende aspecten van bidden aan bod.

*Vervolgens werd het verslag van het jaargesprek met ds. Teeuwissen besproken en stelden ons de vraag op welke manier aandacht kan worden gegeven aan de specifieke aandachtspunten.

*Informatie uit de taakgroepen is een vast agendapunt. We stelden dankbaar vast dat de uitzending van Irene Roor het komend jaar ook door de CZC wordt gesteund; binnenkort zullen enkele nieuwe sectiebezoekers aan de gemeente worden voorgesteld; het vinden van vrijwilligers voor kosterstaken blijft een aandachtspunt.

*Er wordt besloten de drie vacatures voor sectieouderling voorlopig niet op te vullen, omdat het werk doorgaat met behulp van de sectiebezoekers. Er worden afspraken gemaakt over het traject voor het vervullen van de vacatures in 2020.

*Bij de ingekomen stukken zit het rapport over ‘Evangelicalisering in de hervormde gemeente’ en het overzicht van de ontwikkelingen van de ledenaantallen van de hervormde gemeente. Genoeg stof ter overdenking. We besluiten deze rapporten apart te agenderen.

*De agenda voor de bijeenkomst op 6 mei met de nieuwe classispredikant wordt besproken.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: