Verslag vergadering kleine kerkenraad van 7 november

Op 7 november vergaderde de kleine kerkenraad weer. Hieronder een greep uit de agenda.

*Tijdens de bezinning spraken we over een aspect van het gebed. Hoe kun je lof prijzen als de omstandigheden zwaar zijn. Kort gezegd: dat kan vanuit het geloof dat God in de nood nabij wil zijn.

*Bij het punt taakgroepen komen o.a. de volgende punten aan bod: kort voor het Kerstfeest zal de Westerkerk aanwezig zijn in het winkelcentrum de Ellekoot; er gaat in het voorjaar weer een Michacursus starten; het punt vacatures in de wijkgemeente zal aandacht krijgen, daarbij ook aandacht voor het geven van erkenning aan vrijwilligers in de wijkgemeente; er wordt weer een avond voor nieuwe en geïnteresseerde gemeenteleden georganiseerd (zie elders onder de wijkberichten); een recent georganiseerd tienerevent biedt aanknopingspunten voor een goed vervolg; vanuit kerkbeheer staan aandacht voor de kosterstaken en de ‘refresh’ van de Westerkerk hoog op de agenda.

*De eerste stappen (m.n. het tijdpad) worden gezet met het oog op de (vele) vacatures die in de zomer zullen ontstaan. In januari zal de gemeente om namen worden gevraagd; goed om daar nu al als gemeente mee bezig te zijn.

*Tot slot wordt de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de grote kerkenraad voorbereid. Het thema ‘relaties’, en een hele rij praktische punten zullen aan de orde komen.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: