Lente in West

Wat bedoelen we met " Lente in West"

Al eerder schreven we dat het bij ‘Lente-in-West’ om meer gaat dan alleen de liturgie, al trekt dat – omdat we er met velen bij zijn – vaak wel vanzelf de aandacht.
Het gaat niet alleen om kerk-dienst maar ook om kerk-zijn! En kan dus niet zonder gebed.
Want die zoektocht om te ontdekken wat de Here God nu en hier van ons vraagt, om (weer) te weten wat ons verlangen en onze identiteit zijn, om vrucht te dragen in daden (en soms woorden), is allereerst een zaak van gebed. En vervolgens van gesprek, waarin we beginnen met luisteren naar elkaar.

Waarom Lente in West

Iemand stelde terecht de vraag: is er een probleem en zo ja wat speelt er dan?
We bezinnen ons omdat:
En niet in het minst jonge(re) mensen. Een terugkerende zorg die gehoord wordt is: ‘mijn kinderen haken af!’ Die ontwikkeling was al duidelijk zichtbaar voor het uitbreken van corona. We kunnen in de kerk niet doof zijn voor deze geluiden.
Het spreekt vanzelf dat dit afhaken verschillende redenen kan hebben. Eén van de redenen die we horen is de verstaanbaarheid in taal en muziek in de kerk. Tegelijk moeten we óók zeggen dat geloven en tot geloof komen een geheim is. En een geheim is niet te organiseren. Laat het duidelijk zijn, hoe deze bezinning uitpakt, weten we nu nog niet!

Het is een zoektocht. Daarom de uitnodiging: zoek mee!

Verschillende type diensten

De vraag is: kunnen twee verschillende diensten een oplossing zijn om de verstaanbaarheid te vergroten?
Want de ene groep vindt dat er te veel veranderd wordt, anderen zijn van mening dat er juist  te weinig verandert.
We kunnen de huidige en de proefdiensten qua liturgie als volgt weergeven;
Hoe ziet de bezinning er verder uit? In deze maanden willen we een proef doen met twee keer twee, wat andere ochtenddiensten (versie B en C) dan we gewend zijn (versie A; al zit daar nu ook wel variatie in gegeven de aard van de dienst, denk bv. aan doop, belijdenis, bevestiging, enz.).
 

Stappen in de zoektocht

Gesprekken in de leeftijdsgroepen en Bijbelkringen

Voor het overleg met de drie leeftijdsgroepen en op de Bijbelkringen (Zie ook "Stappen in de zoektocht") zijn vragen opgesteld en wordt er gebruik gemaakt van een verwerkingsformulier. Daarin wordt onderanderen ook een vergelijk gemaakt tussen een type A en een type C dienst.

Uitkomst peiling en besluit

Rond de 300 gemeenteleden hebben aan de liturgiepeiling deelgenomen we noemen;
de leeftijds-gespreksgroepen, de gemeenteavond, de Bijbelkringen, de jong volwassenen / JV, en individuele gemeenteleden.
In het document: Grafieken Liturgiepeiling zijn alle antwoorden kwantitatief verwerkt die betrekking hebben op de gestelde gespreksvragen: Lente in West -Verwerking van de gespreksvragen .
Naast de beantwoorde vragen zijn er ook heel veel andere waardevolle reacties gedeeld, deze zijn kwalitatief opgenomen in het document: Aanvullende reacties Liturgiepeiling
Daarnaast was er ook een groep gemeenteleden (Divers) die, buiten de gestelde vragen om,  spontaan hebben gereageerd. Hun bijdrage is eveneens opgenomen in het document: Aanvullende reacties Liturgiepeiling
Het document LiW-besluit eredienst 21 juni 2022 werd aan de kerkenraad ter goedkeuring aangeboden en als zodanig vastgesteld.

Overzicht documenten

Kerkenraadsvergadering 21 juni 2022
Zondag 3 juli 2022

Publicaties in het Kerkblad en in de Weekbrief

In de loop van de tijd zijn er, m.b.t. Lente in West, een aantal publicaties geweest in het Kerkblad en in de Weekbrief.
Met behulp van onderstaande links kun je ze nog eens doorlezen.

Liturgieën Proefdiensten

 
 

Evaluatie Lente in West

In het voorjaar van 2022 hebben we als wijkgemeente rondom de Westerkerk ons beziggehouden met
Lente in West Het ging in deze bezinning o.a. om de vraag hoe we de kerk vormgeven in de toekomst, ook omdat we bemerkten dat (o.a. jonge) gemeenteleden afhaakten; heeft dat te maken met verstaanbaarheid in taal en muziek?

Veel gemeenteleden zijn in het traject betrokken geweest. Via formulieren, ontmoetingen en kringen is er breed geïnventariseerd hoe gemeenteleden bijv. aankijken tegen twee morgendiensten, elk met een eigen karakter. In verschillende diensten hebben we toen bekeken hoe dergelijke diensten eruit zouden kunnen zien.

Uiteindelijk is er een peiling geweest en heeft de kerkenraad een besluit hierover genomen.

In juni, een jaar later hebben we samen met u en jou een korte evaluatie gehouden,
de opbrengst van de enquête vind u in onderstaand document

Aanbevelingen uit evaluatie van Lente in West
 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: