Diaconie

De diaconie staat onder verantwoordelijkheid van het College van Diakenen. Voor een overzicht van de diakenen, zie onder de Kerkenraad.
Contactpersoon: K. de Jong, Jan Campertweg 39, 3906 XJ Veenendaal,
06-20 603 567, jngk@kpnmail.nl

HVD

In de gemeente functioneert ook een HVD. De bezoekdames van de HVD bezoeken gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen (jubilea, geboortes, bij ziekte) en hebben een belangrijke taak in het ouderenwerk, door bezoekjes aan senioren en door de organisatie van de seniorenmiddagen en het seniorenreisje.

Het bestuur van de HVD bestaat uit:

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: