Diaconie

De diaconie staat onder verantwoordelijkheid van het College van Diakenen. Voor een overzicht van de diakenen, zie onder de Kerkenraad.
Contactpersoon: J. Moggré 06-53 502 965, janmargreet@kpnmail.nl

HVD

In de gemeente functioneert ook een HVD. De bezoekdames van de HVD bezoeken gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen (jubilea, geboortes, bij ziekte) en hebben een belangrijke taak in het ouderenwerk, door bezoekjes aan senioren en door de organisatie van de seniorenmiddagen en het seniorenreisje.

Het bestuur van de HVD bestaat uit:

De Helpende Hand

Als in uw situatie zich een probleem voordoet waarin 
u geen hulp kunt krijgen vanuw familie of vrienden (mantelzorg),
dan zijn we beschikbaar voor overleg en advies.
 
Ook kunnen we u wellicht helpen voor een beperkte periode
van maximaal zes weken.

Stuur daarvoor een e-mail naar het mailadres van onze wijk
dehelpendehandwesterkerk@gmail.com of naar WhatsApp 06 30 498 809
Dan wordt er contact met u opgenomen door iemand van „ De Helpende Hand“.
(Uiteraard kunt u ook uw predikant, sectie-ouderling, sectie-diaken of HVD-dame benaderen!)

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: