Taakgroep Gemeenteopbouw

De taakgroep gemeenteopbouw houdt zich bezig met de geloofsopbouw en de onderlinge gemeenschap en zorg van de gemeente (18+). De taakgroep ondersteunt met deze taak de kerkenraad van de Westerkerk en draagt dus de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor deze taak.

De taakgroep gemeenteopbouw bestaat momenteel uit de volgende leden: 

Gemeenteopbouw

Met gemeenteopbouw bedoelen wij de opbouw van geloofskennis en geloofsleven en van een betrokken en liefdevol leven gericht op God, elkaar, onze gezinnen en onze omgeving. De Bijbel en het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld staan daarbij centraal. We geloven dat als we van daaruit groeien in geloof en liefde, we ook meer kunnen betekenen voor de mensen om ons heen en een wereld in nood.

Taken

 1. zorgdragen voor samenhang in en uitvoering van het beleid op het gebied van gemeenteopbouw
 2. beleidsvoorbereiding m.b.t. gemeenteopbouw
 3. coördineren beleid nieuw-ingekomenen in de gemeente
 4. kerkenraden op verzoek bijstaan in de begeleiding en toerusting van sectieteams
 5. rapporteren over activiteiten en ontwikkelingen aan de kerkenraden
 6. benoemen van teamleden en voorgedragen van coördinatoren aan de kerkenraden
 7. betrokkenheid tonen namens de kerkenraden bij het functioneren van de betrokken teams en coördinatoren
 8. toerusten en begeleiden van de betrokken vrijwilligers in de teams
 9. fungeren als aanspreekpunt van en voor de kerkenraden m.b.t. gemeentebouw
 10. toetsen van voorstellen en begrotingen van commissies en werkgroepen aan het beleid van de kerkenraden
 11. opstellen van een jaarlijkse begroting voor gemeenteopbouw

Relaties

De Taakgroep vertegenwoordigt de kerkenraad naar organen/organisaties voor gemeenteopbouw.
Teams die aangestuurd worden door deze stuurgroep:

...

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: