Taakgroep Gemeentezending

Een kleine taakgroep coördineert al dit missionaire werk namens de kerkenraad. Ook onderhoudt zij contacten met bijvoorbeeld Veens en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het Missionair Netwerk Veenendaal, de andere wijken van Hervormd Veenendaal en de landelijke organisaties IZB en GZB.

Hoop voor de wereld - Hart voor de wijk!

Dat is het motto van de Westerkerk. Met diverse teams en zendingswerkers geven we handen en voeten aan deze missie, samen met de gemeente. We laten ons daarbij leiden door ons geloof in Jezus. Dat is voor ons zo waardevol dat we ook anderen dat we anderen willen uitnodigen om ook met Hem kennis te maken.

We stellen je graag voor aan onze teams en werkers:

Werkgroep Kerk in de Wijk
Stimuleert de wijkgemeente om nieuwe contacten te leggen met wijkbewoners en hen uit te nodigen voor activiteiten en speciale diensten. Roept de gemeente op om present te zijn in de wijk, voor mensen in de eigen buurt, maar bijvoorbeeld ook door mee te helpen in Natuurtuin Diddersgoed of mee te werken met Stichting Present.

Buurtontmoetingsplek Halte West
Inloopmaaltijd, elke 2e dinsdag van de maand van 11.30-13.30 in de Westerkerk. Een ontmoetingsplek in wijk West waar alle Veenendalers welkom zijn. Klik hier voor meer informatie.

Westerkerkplek Ruisseveen
Kleinschalige samenkomst in gebouw ‘Buitenzorg’ aan het Ruisseveen (dierenkampje).
Elke zondag van 11.15-12.00 uur, inloop met koffie/thee om 11.00 uur. Hartelijk welkom!

Bijbelweek
Aan het eind van de zomervakantie vindt al vele jaren de Bijbelweek plaats. Kinderen van 5-6 en 7-9 jaar zijn een week lang welkom in de Westerkerk voor een leuke en zinvolle ochtend. Klik hier voor meer informatie.

Zendingswerkers

Thuisfrontcommissie Irene Roor 
Uitgezonden door de Westerkerk via Operatie Mobilisatie naar Ierland.

Thuisfrontcommissie Gerrit en Jorine van Dijk
Uitgezonden door de Westerkerk via European Christian Mission naar Rostock (D.) i.s.m. de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Gaat in Athene werken voor de Nederlandse Stichting Christian Refugee Relief (CRR)
 

Contact

Woon je in Veenendaal-West en heb je behoefte aan hulp of een persoonlijk gesprek?
Heb je vragen of suggesties? Wil je meewerken of één van de werkers steunen?
Stuur een mail naar tgzwesterkerk@gmail.com. Aanspreekpunt is ouderling Bert Roor. 

Meer weten over het christelijke geloof? Kijk eens op www. alphacursusveenendaal.nl 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: