Taakgroep Gemeentezending

Wat is de taakgroep gemeentezending?

De taakgroep gemeentezending draagt verantwoordelijkheid voor het beleid op het gebied van gemeentezending binnen de Westerkerk. In andere woorden: taakgroep draagt zorg voor de samenhang en uitvoering van het beleid rond het thema: missionaire gemeente zijn in binnen- en buitenland.

De taakgroep wordt gevormd door de ouderling gemeentezending, aangevuld met enkele gemeenteleden.
De taakgroep onderhoudt contact met allerlei commissies, die zich bezighouden met een onderwerp op het gebied van gemeentezending.

De taakgroep laat zich inspireren door met name de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) wanneer het gaat om vragen rondom het thema zending en door de IZB - Vereniging voor Zending in Nederland wanneer het gaat om vragen rond het thema evangelisatie en missionair gemeente zijn.

Aanspreekpunt voor alle vragen rond gemeentezending:

Ouderling B. Roor, roor@solcon.nl.

Commissies , werkgroepen, Thuisfrontteams (TFT) en Thuisfront- commissies (TFC), die onder verantwoordelijkheid van de taakgroep gemeentezending vallen zijn:

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: