Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugd houdt zich bezig met het jongerenwerk binnen de Westerkerk. De taakgroep ondersteunt met deze taak de kerkenraad van de Westerkerk en draagt dus de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor deze taak.

De taakgroep Jeugd bestaat momenteel uit de volgende leden:

Jeugdwerk

Persoonlijk geloof en Bijbelkennis komen niet vanzelf. Door samen in de Bijbel te lezen, met elkaar in gesprek te gaan en het uitdragen van geloof door de jeugdwerkers willen we bijdragen aan het ontwikkelen van een persoonlijk geloof bij de jongeren: geloven en ervaren dat Jezus ook voor de jongere zelf Redder is.

Vanuit dit geloof kunnen de jongeren meer kennis tot zich gaan nemen. Kennis van de hoofdlijnen van de Bijbelse  geschiedenis en de kernwoorden van het christelijk geloof zoals genade,  verzoening en bekering zijn noodzakelijk om volwassen te worden in het geloof.

Geloven zonder contact met anderen is lastig, zo niet onmogelijk. Jongeren moeten van jongs af aan dan ook contacten hebben met jonge medechristenen om samen te bidden, in de Bijbel te lezen en daarover met elkaar na te denken. We denken dat door het bouwen van een gemeenschap van (jonge) gelovigen, de betrokkenheid van jongeren bij de kerk kan toenemen.

Taken

Aanspreekpunt voor alle vragen rondom jeugdwerk is Jan van de Hoef, jan.vd.hoef@gmail.com

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: