Kerkenraad

Moderamen

Functie Naam en adres
Voorzitter Wim van Velzen
Bachlaan 1, 3906 ZH Veenendaal, 06-10676488, wimvanvelzen@solcon.nl
Predikant  ds. M.L.W. Karels
Tuinfluiter 45, 3906 NP Veenendaal, 0318-701545, mlwkarels@solcon.nl
Scriba H. van Nieuw-Amerongen
Mozartdreef 10, 3906 BP Veenendaal, 06-82625607, scriba@westerkerkveenendaal.nl

Kerkelijk Werker

Henk van Vliet 06-15406613,   hvvliet@westerkerkveenendaal.nl

Ouderlingen

Voor een overzicht welke ouderling aan welke sectie verbonden is, zie de sectie indeling.
Naam
A. ten Brinke
C. van Gent
H. van den Ham
B. van den Ham
E. Kampert
A. van de Minkelis
H. van Nieuw-Amerongen
Z. Nijenhuis
D. Rosendaal
G. van Steenbergen
F. Timmer
W. van Velzen
M. Versteeg
R. Versteeg
M. Willemsen

Diakenen

Naam Taak
K. de Jong
Voorzitter & aanspreekpunt diaconie West
Financiële hulpverlening 1ste aanspreekpunt
B. Bargeman Bloemengroet 1ste aanspreekpunt
A. Blom
Gehandicapten, zieken en zorg, Diakonaat, landelijk en wereldwijd
W. van de Bovenkamp
Contactpersoon de Helpende Hand
Coördinator Voedselbank Veenendaal
J. van der Linden
Lid Kleine Kerkenraad, Financiële hulpverlening
Klankbord / coach diakenen
H. van der Poel
Lid College van Diakenen, Financiële hulpverlening, Bloemengroet
R. van Kolfschoten
Ouderenwerk
 

Ouderlingen met bijzondere opdracht

Naam Taak
B. Roor Gemeentezending
N. Wolswinkel Gemeenteopbouw
H. van Nieuw-Amerongen Scriba, scriba@westerkerkveenendaal.nl

Ouderlingen Senioren

Sectie 1 t/m 8 & sectie 0-zuid  
Ouderling: A van de Mheen In samenwerking met Bezoekbroeders/-zusters:
A.J. Slok a.slok@telfort.nl
mw. M. Nuis-Naaktgeboren marleennuis@gmail.com
mw. L. Boone-Adriaanse lboone@live.nl
H. Chevalking fhchevalking@hotmail.com
   
Sectie 9 t/m 16 & sectie 0-noord  
Ouderling: P. Bouter In samenwerking met Bezoekbroeder en - zuster
Vacant  
mw. M. Bouter  

Jeugdouderlingen

Naam
C. Smith
R. van den Bosch
J. van de Hoef

Ouderling Kerkrentmeesters

Naam
Functie
G. Barmentlo College van Kerkrentmeesters - A.K. - Kleine Kerkenraad
C. van Doorn
Technische commissie
D. Polman
Financiele commissie en wijkkasbeheer
G. Middelman / A. Evers Technische commissie in de eigen wijk
A. Evers Aanspreekpunt voor coördinators vrijwilligers groepen (zoals; Kosters, Schoonmakers, BHV, Welkom comm., Tecnici, enz)

Pastoraal team

Naam Adres
mw. J. Wolswinkel Brederodelaan 11, 3906 EH Veenendaal, 0318-541768, jokewolswinkel@gmail.com
Vacant  

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: