Vacatures

Op deze pagina staat een overzicht van de vacatures die er zijn binnen de Westerkerk. Veel mensen zetten zich in en mogelijk staat hier ook iets voor u tussen. Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Heeft uw commissie of activiteit een vacature, klik hier om deze door te geven.

Kinderoppas

Team

Kinderoppas

Doel

Meedraaien in het oppasrooster, op de zondagochtenden.

Taakomschrijving

Tijdens de ochtenddiensten zorgen we dat de jonge kinderen 0-4 jaar, lekker kunnen spelen (en slapen indien gewenst) in een veilige, liefdevolle omgeving.
Ook worden de kinderen van 5-6 jaar opgevangen, na het kindermoment in de kerkzaal, zodat zij bij de oppas op eigen niveau een Bijbelverhaal en knutselwerkje aangeboden krijgen.
Indien gewenst kan je een voorkeur voor een groep aangeven.

Tijdsinvestering

5-6 x per jaar oppassen tijdens een zondagochtend-kerkdienst

Vereisten

Geen

Contactpersoon

Jodie Wieman

E-mail

jodie@wiemanintermedia.nl

Telefoon

06-14309013

Bijbelklas - leiding groep 7/8

Team

Bijbelklas - leiding groep 7/8

Doel

Leiding van de bijbelklas en hiermee jonge tieners op een manier die bij hun belevingswereld past, iets mee te geven van Gods woord.

Taakomschrijving

Voor Bijbelklas groep 7/8 zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers. Tijdens die kleine uur van samenzijn
• Lezen samen een gedeelte uit de Bijbel.
• We gaan op deze tekst in vanuit de belevingswereld van de kinderen
• zorgen voor een verwerking hiervan. Dit kan knutselen zijn, maar ook spel, drama of een andere manier van verwerken.

Tijdsinvestering

Ongeveer 1x in de 8 weken:

 • Voorbereiding 2/3 uur
 • 1 uur bijbelklas tijdens de dienst

Vereisten

Het leuk vinden om met jonge tieners te werken.

Contactpersoon

Christine Brouwer

E-mail

christinebrouwer@xmsnet.nl

Taakgroep Gemeenteopbouw

Team

Taakgroep gemeenteopbouw

Doel

Lid zijn van de taakgroep gemeenteopbouw en daarin meedraaien door het vervullen van een vaste taak en adhoc taken uit te voeren.

Taakomschrijving

De taakgroep gemeenteopbouw houdt zich bezig met de opbouw van geloofskennis en geloofsleven en van een betrokken en liefdevol leven gericht op God, elkaar, onze gezinnen en onze omgeving.

De taakgroep heeft de volgende taken:

 • Namens de kerkenraad verantwoordelijk dragen voor de opbouw van de gemeente(leden).
 • Stimuleren van en bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
 • Het coördineren van het kringwerk binnen de gemeente.
 • Het aansturen en begeleiden van de commissies en haar leden die vallen onder de taakgroep GO.
 • Het invullen van vacatures van de commissies.
 • Het initiëren van (nieuwe) activiteiten t.b.v. de gemeenteopbouw.
 • Fungeren als aanspreekpunt van en voor de (kleine) kerkenraad m.b.t. de gemeenteopbouw.

Naast de vergaderingen zijn er een aantal vaste taken die onder de leden van de taakgroep worden verdeeld. Daarnaast worden door de taakgroep ad-hoc taken of acties uitgevoerd.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 8 vergaderingen per jaar en daarnaast 4 - 8 uur per maand afhankelijk van de tijd in het seizoen.

Vereisten

Geen

Contactpersoon

Jeroen Leeflang

E-mail

j.f.leeflang@hccnet.nl

Weekkoster Westerkerk

Team

Kosters Westerkerk

Doel

Het zelfstandig functioneren als koster bij doordeweekse activiteiten

Taakomschrijving

Overzicht Taken bij doordeweekse activiteiten in de Westerkerk

 • Optreden als gastheer / gastvrouw
 • Koffie / thee e.d. verzorgen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten
 • Bedienen vaatwasser en spoelmachine
 • Bedienen geluidsinstallatie en gereedmaken (hand)microfoon e.d.
 • Inschakelen beamer installaties (niet bedienen)
 • Ook in de avonduren regelmatig ter beschikking zijn
 • Toezicht houden op gebruik van de zalen
 • Kleinschalige schoonmaak werkzaamheden doen

 

Aanvullende informatie

 • Voor een inwerkperiode wordt in overleg gezorgd
 • De kosters hebben toegang tot de digitale agenda
 • De weekkosters hebben een groeps app
 • Met voorkeur voor bepaalde dagen wel/niet dienst doen wordt rekening gehouden

Tijdsinvestering

In onderling overleg

Vereisten

Bij voorkeur fysiek in staat tafels en stoelen te verzetten ofschoon dit vooral van de gebruikers zelf wordt verwacht.

Contactpersoon

Ed de Graaf

E-mail

ed.de.graaf@herveen.nl

Publicatie datum

26 augustus 2020

Mentor Follow Me

Team

Mentor Follow Me

Doel

Geloofsgesprek voeren met tieners

Taakomschrijving

Na de bijbelklas zijn de tieners meer en meer zelf aan zet en net als wij op zoek naar een persoonlijke relatie met God. Ze hebben en stellen allerlei vragen. Wat geloven ze eigenlijk echt? Is Jezus onderdeel van hun persoonlijke leven? Hoe geven ze hun geloof vorm in omgang met nieuwe vrienden op school of tijdens de studie. Wilt u/jij op een laagdrempelige manier het geloofsgesprek aan gaan met de tieners uit onze gemeente? Bij Follow Me gaat u, na een korte inleiding op het onderwerp, in gesprek met een aantal tieners over het zojuist besproken onderwerp. Hiervoor is een handboek beschikbaar met allerlei mogelijke werkvormen en vragen. Follow Me is op maandagavond of dinsdagavond en duurt een uurtje.


Voor Follow Me zijn we nog opzoek naar 3 mentoren voor de dinsdagavond 12+ en twee mentoren voor de 16+ op maandagavond.

Tijdsinvestering

Per week 1 uur uitvoering en 1 uur voorbereiding.

Vereisten

geen

Contactpersoon

Marieke Willemsen

E-mail

mariekewillemsen5@hotmail.com

Publicatie datum

6 september 2020

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: