Vacatures

Op deze pagina staat een overzicht van de vacatures die er zijn binnen de Westerkerk. Veel mensen zetten zich in en mogelijk staat hier ook iets voor u tussen. Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Heeft uw commissie of activiteit een vacature, klik hier om deze door te geven.

BHV

Team

BHV

Doel

BHV taak in de kerkdienst

Taakomschrijving

De Westerkerk is naarstig op zoek naar nieuwe bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Op dit moment zijn er elf bhv’ers actief binnen onze gemeente, maar dat is te weinig om voor voldoende en continue bezetting te zorgen. De taken van de bhv’er behelzen handelen bij calamiteiten zoals een brand, onwel worden van een gemeente of organiseren van een ontruiming. Ook opvang en assistentie verlenen bij professionele hulpverleners horen bij het takenpakket. Het is een functie met verantwoordelijkheden, maar onmisbaar binnen de gemeente. Gemeenteleden die interesse hebben, maar twijfelen omdat ze nog geen bhv-ervaring hebben, kunnen via de kerk een bhv-training volgen.

Tijdsinvestering

1 a 2 kerkdienst per maand optreden als BHV'er

Vereisten

BHV certificaat, deze kan kosteloos via de kerk behaald worden.

Contactpersoon

Arris Haalboom

E-mail

arrishaalboom@gmail.com

Telefoon

06-25537976

Publicatie datum

17 november 2020

Bijbelklas - leiding groep 5/6

Team

Bijbelklas - leiding groep 5/6

Doel

Leiding van de bijbelklas en hiermee kinderen op een manier die bij hun belevingswereld past, iets mee te geven van Gods woord.

Taakomschrijving

Voor Bijbelklas groep 5/6 zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers. Tijdens dit kleine uur van samenzijn:
• Lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel.
• Gaan we op deze tekst in vanuit de belevingswereld van de kinderen
• Zorgen we voor een verwerking hiervan. Dit kan knutselen zijn, maar ook spel, drama of een andere manier van verwerken.

Tijdsinvestering

Ongeveer 1x in de 8 weken:

 • Voorbereiding 2/3 uur
 • 1 uur bijbelklas tijdens de dienst

Vereisten

Het leuk vinden om met kinderen te werken.

Contactpersoon

Mariska van der Molen

E-mail

m_vdmolen@hotmail.com

Publicatie datum

16 november 2020

Bijbelklas - leiding groep 7/8

Team

Bijbelklas - leiding groep 7/8

Doel

Leiding van de bijbelklas en hiermee jonge tieners op een manier die bij hun belevingswereld past, iets mee te geven van Gods woord.

Taakomschrijving

Voor Bijbelklas groep 7/8 zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers. Tijdens die kleine uur van samenzijn:
• Lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel.
• We gaan op deze tekst in vanuit de belevingswereld van de kinderen
• Zorgen we voor een verwerking hiervan. Dit kan knutselen zijn, maar ook spel, drama of een andere manier van verwerken.

Tijdsinvestering

Ongeveer 1x in de 8 weken:

 • Voorbereiding 2/3 uur
 • 1 uur bijbelklas tijdens de dienst

Vereisten

Het leuk vinden om met jonge tieners te werken.

Contactpersoon

Christine Brouwer

E-mail

christinebrouwer@xmsnet.nl

Taakgroep Gemeenteopbouw

Team

Taakgroep gemeenteopbouw

Doel

Lid zijn van de taakgroep gemeenteopbouw en daarin meedraaien door het vervullen van een vaste taak en adhoc taken uit te voeren.

Taakomschrijving

De taakgroep gemeenteopbouw houdt zich bezig met de opbouw van geloofskennis en geloofsleven en van een betrokken en liefdevol leven gericht op God, elkaar, onze gezinnen en onze omgeving.

  De taakgroep heeft de volgende taken:

 • Namens de kerkenraad verantwoordelijk dragen voor de opbouw van de gemeente(leden).
 • Stimuleren van en bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
 • Het coördineren van het kringwerk binnen de gemeente.
 • Het aansturen en begeleiden van de commissies en haar leden die vallen onder de taakgroep GO.
 • Het invullen van vacatures van de commissies.
 • Het initiëren van (nieuwe) activiteiten t.b.v. de gemeenteopbouw.
 • Fungeren als aanspreekpunt van en voor de (kleine) kerkenraad m.b.t. de gemeenteopbouw.

  Naast de vergaderingen zijn er een aantal vaste taken die onder de leden
  van de taakgroep worden verdeeld. Daarnaast worden door de taakgroep
  ad-hoc taken of acties uitgevoerd.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 8 vergaderingen per jaar en daarnaast 4 - 8 uur per maand afhankelijk van de tijd in het seizoen.

Vereisten

Geen

Contactpersoon

Wim Venis

E-mail

w.venis@telfort.nl

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: