Vacatures

Op deze pagina staat een overzicht van de vacatures die er zijn binnen de Westerkerk. Veel mensen zetten zich in en mogelijk staat hier ook iets voor u tussen. Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Heeft uw commissie of activiteit een vacature, klik hier om deze door te geven.

Commissie samenstellen weekbrief

Doel

Meehelpen met het samenstellen van de weekbrief

Taakomschrijving

Op vrijdagmiddag/vrijdagavond zorgen dat de door anderen aangeleverde kopij in een nette weekbrief komt, die digitaal wordt verzonden.

Je doe dit samen met 3 anderen, zodat je gemiddeld 1 keer in de 4 weken aan de beurt bent.

Tijdsinvestering

1-2 uur per weekbrief

Vereisten

Basiskennis omgang met de computer en tekstverwerken

Contactpersoon

Tanja Evers

06-nummer

06-34049492

Commissie redactie weekbrief

Doel

Meehelpen met het verzamelen van kopij voor de weekbrief

Taakomschrijving

Kopij verzamelen en/of schrijven voor de digitale weekbrief, bijvoorbeeld verslagen van activiteiten, kennismakingsstukjes nieuw-ingekomenen etc.

Tijdsinvestering

1 uur per week

Vereisten

Basiskennis omgang met de computer en tekstverwerken, interesse en een beetje creativiteit om informatie te verzamelen

Contactpersoon

At Weerd

mail

familieweerd@gmail.com

Coördinator Wereldzending

Team

Taakgroep Gemeentezending en een kleine zendingswerkgroep

Doel

De gemeente stimuleren en helpen om haar rol te vervullen in Gods wereldwijde missie

Taakomschrijving

De gemeente betrekken bij wereldwijd zendingswerk en leiding geven aan een kleine zendingswerkgroep

 • afstemming bevorderen tussen de beide TFC’s
 • Westerkerk vertegenwoordigen in de CZC
 • betrokkenheid en voorbede stimuleren van jong en oud
 • gemeente informeren over zendingscollectes
 • verkoop GZB-dagboek coördineren
 • contact onderhouden met de GZB
 • deelname aan GZB-activiteiten stimuleren, zoals de GZB-zendingsdag en zendingsreizen

Tijdsinvestering

2 dagdelen per maand

Vereisten

Hart voor wereldzending, zo mogelijk enige ervaring.

Leidinggevende capaciteiten.

Contactpersoon

Bert Roor

06-nummer

06 41762135

Tuinonderhoud Westerkerk

Team

Team Tuinonderhoud Westerkerk

Doel

Meehelpen met het onderhouden van de tuin rondom het Westerkerkgebouw

Taakomschrijving

Hulp bij het onderhouden van de tuin rondom de Westerkerk.

Iedere eerste zaterdag van de maand (behalve in de winter) doen we op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur tuinonderhoud. Tuingereedschap is aanwezig. Kennis van tuinieren is geen vereiste.

Tijdsinvestering

3 uur per maand

Vereisten

Geen

Contactpersoon

Henk Westeneng

E-mail

henkwesteneng@hotmail.com

Taakgroep Gemeenteopbouw

Team

Taakgroep gemeenteopbouw

Doel

Lid zijn van de taakgroep gemeenteopbouw en daarin meedraaien door het vervullen van een vaste taak en adhoc taken uit te voeren.

Taakomschrijving

De taakgroep gemeenteopbouw houdt zich bezig met de opbouw van geloofskennis en geloofsleven en van een betrokken en liefdevol leven gericht op God, elkaar, onze gezinnen en onze omgeving.

De taakgroep heeft de volgende taken:

 • Namens de kerkenraad verantwoordelijk dragen voor de opbouw van de gemeente(leden).
 • Stimuleren van en bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
 • Het coördineren van het kringwerk binnen de gemeente.
 • Het aansturen en begeleiden van de commissies en haar leden die vallen onder de taakgroep GO.
 • Het invullen van vacatures van de commissies.
 • Het initiëren van (nieuwe) activiteiten t.b.v. de gemeenteopbouw.
 • Fungeren als aanspreekpunt van en voor de (kleine) kerkenraad m.b.t. de gemeenteopbouw.

Naast de vergaderingen zijn er een aantal vaste taken die onder de leden van de taakgroep worden verdeeld. Daarnaast worden door de taakgroep ad-hoc taken of acties uitgevoerd.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 8 vergaderingen per jaar en daarnaast 4 - 8 uur per maand afhankelijk van de tijd in het seizoen.

Vereisten

Geen

Contactpersoon

Jeroen Leeflang

E-mail

j.f.leeflang@hccnet.nl

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: