Beste gemeenteleden, 

broeders en zusters,

In verband met het coronacrisis is in het moderamen van de kerkenraad besproken wat de consequenties zijn voor activiteiten van onze Westerkerkgemeente. In het kort komt het op het volgende neer.

1.Op zondagmorgen wordt er een dienst gehouden in de Westerkerk, waarbij de predikant, de dienstdoende kerkenraad, de koster en een geluidstechnicus aanwezig zijn. Deze dienst wordt uitgezonden via internet. Er wordt bekeken of er behalve voor geluid ook voor beeld kan worden gezorgd.

2.Alle andere activiteiten onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden in ieder geval tot en met 6 april opgeschort. Dat geldt voor vespers, gemeenteavonden, catechese, seniorenmiddagen, het reguliere bezoekwerk etc.

Kringen wordt geadviseerd ook niet bij elkaar te komen.

3.Via de digitale weekbrief (bent u al abonnee?), het kerkblad en vooral het meeluisteren van de diensten kunnen we als gemeente toch met elkaar verbonden blijven. Het is goed creatieve wegen te zoeken om op elkaar betrokken te blijven

Houd in deze ongekende tijden het hoofd koel, oog voor elkaar en het hart op God gericht!
“Onze hulp is in de Naam van de HERE.”

Voor verdere informatie:

www.herveen.nl 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19;
www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: