Corona

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Voor kerkelijke activiteiten – zoals de erediensten – is er op basis van 
‘ PKN - Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ een gebruiksplan opgesteld.
Het doel is om in het kader van veiligheid en gezondheid uitvoering te geven aan de coronarichtlijnen van het RIVM, zoals m.b.t. hygiëne, afstand en kwetsbare personen.
Het PKN protocol volgt deze richtlijnen.

Download het gebruiksplan door op de groene knop te drukken:

Gebruiksplan
Dit gebruiksplan wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de coronamaatregelen. 

 

Corona Maatregelen

Aanmelden kerkdiensten.

TIP: ontvangt u op vrijdag de weekbrief? Gebruik dit dan als herinnering om eventueel je aanmelding voor de kerkdienst bij te werken. Op deze manier worden zaterdag alleen mensen ingepland die ook echt aanwezig kunnen zijn. Het voor de planning gebruikte mailadres is planning.westerkerk@gmail.com.
Voor wie digitale aanmelding niet mogelijk is, is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 06 - 41 94 14 50
 

Oppas & bijbelklas.

Alle bijbelklaskinderen starten samen om 9.30u. Tijdens de kerkdienst gaan er vanuit de kerkzaal geen kinderen naar de oppas/bijbelklas. De oppas en bijbelklas lopen dus parallel aan de kerkdienst!
 

Bijwonen van de kerkdiensten.

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is

Collectes.

Er wordt niet fysiek gecollecteerd, voor het geven van collectegelden zijn er de volgende mogelijkheden;

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: