Corona

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (het C.I.O). heeft een routekaart opgesteld onder welke voorwaarden en in welke situaties er weer gemeenteleden welkom zijn in de kerk en hoeveel. Download de routekaart hier en de toelichting daarop hier.

Voordat  de kerkelijke activiteiten – zoals de erediensten – worden hervat moet er op basis van het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ van de PKN een gebruiksplan voor ieder kerkgebouw opgemaakt zijn. Het doel is om in het kader van veiligheid en gezondheid uitvoering te geven aan de coronarichtlijnen van het RIVM, zoals m.b.t. hygiëne, afstand en kwetsbare personen.

Het PKN protocol volgt secuur die richtlijnen. Download het gebruiksplan door op de groene knop te drukken:     GebruiksplanDit gebruiksplan wordt bijgewerkt als er weer ontwikkelingen zijn rond de coronamaatregelen. 

 

Corona Maatregelen

Aanmelden kerkdiensten.

TIP: ontvangt u op vrijdag de weekbrief? Gebruik dit dan als herinnering om eventueel je aanmelding voor de kerkdienst bij te werken. Op deze manier worden zaterdag alleen mensen ingepland die ook echt aanwezig kunnen zijn. Het voor de planning gebruikte mailadres is planning.westerkerk@gmail.com.
Voor wie digitale aanmelding niet mogelijk is, is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 06 - 41 94 14 50
 

Oppas & bijbelklas.

Alle bijbelklaskinderen starten samen om 9.30u. Tijdens de kerkdienst gaan er vanuit de kerkzaal geen kinderen naar de oppas/bijbelklas. De oppas en bijbelklas lopen dus parallel aan de kerkdienst!
 

Bijwonen van de kerkdiensten.

Collectes.

Er wordt niet fysiek gecollecteerd, voor het geven van collectegelden zijn er de volgende mogelijkheden;

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: