Gebed

Persoonlijke voorbede

In de Westerkerk is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Een team van bidders staat elke
1e zondag van de maand na de morgendienst klaar om naar mensen te luisteren en voor hen te bidden. Het is een manier waarop we elkaar als broeders en zusters mogen dienen in liefde.
Heel eenvoudig samen in verwachting gaan en staan voor Gods aangezicht.

Zijn aanwezigheid zoeken en elkaar bemoedigen  met de liefde
van God. Ook kunt u een verzoek doen dat wij u thuis bezoeken
om met u te bidden. Voor nadere informatie kan iemand
van het gebedsteam benaderd worden.
Namens het team is Evert Kampert aanspreekpunt
Tel.: 06 - 55 50 32 12.
E-mail: evert.kampert@kpnmail.nl

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg binnen de gemeente.
Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet wil komen in zijn gebrokenheid om herstel te bieden. God wil ons in alle opzichten heel maken; Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten (Psalm 103:3-5). In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. Een team van bidders die toegerust zijn voor deze bediening staan klaar om deze zorg te bieden.
 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Evert Kampert. tel. 06 - 55 50 32 12. 
E-mail: evert.kampert@kpnmail.nl

Gebedsgroep Lente-in-West

In het voorjaar van 2022 hebben vele Westerkerkers meegedaan in de
bezinning op ‘hoe (ook in de vorm) zijn we kerk in de toekomst, ook voor jongeren én ouderen?’. We gaven dat traject de naam Lente-in-West. Maar, het is toen niet begonnen en het was daarna ook niet klaar. Elders op de site is te lezen: “Het gaat niet alleen om kerk-dienst, maar ook om kerk-zijn! En kan dus niet zonder gebed”. https://www.westerkerkveenendaal.nl/lente-in-west

Sinds die tijd bestaat er dus een gebedsgroep Lente-in-West. En hoor in ‘lente’ dan vooral verlangen en verwachting. Verlangen naar geestelijke groei en verdieping, persoonlijk en als gemeente.
En: bij alles wat we doen in de kerk en de wijk verwachten we het van onze goede God.
Daarom komen we één keer per maand met een groepje bij elkaar; ’s morgens om 9.00u om een uurtje samen te delen en te bidden. Datum en locatie worden steeds gemeld in de Westerkerk-app.
Meer bidders zijn welkom en waarom niet in een tweede groep op een ander tijdstip. Laat maar horen: Wijgert Teeuwissen (wijgert@baro6.nl).

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: