Gebed

Persoonlijke voorbede

In de Westerkerk is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Een team van bidders staat elke
1e zondag van de maand na de dienst klaar om naar mensen te luisteren en voor hen te bidden. Het is een manier waarop we elkaar als broeders en zusters mogen dienen in liefde.
Heel eenvoudig samen in verwachting gaan en staan voor Gods aangezicht.

Zijn aanwezigheid zoeken en elkaar bemoedigen  met de liefde
van God. Ook kunt u een verzoek doen dat wij u thuis bezoeken
om met u te bidden. Voor nadere informatie kan iemand
van het gebedsteam benaderd worden.
Namens het team is Evert Kampert aanspreekpunt
Tel.: 06 - 55 50 32 12.
E-mail: evert.kampert@kpnmail.nl

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg binnen de gemeente.
Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet wil komen in zijn gebrokenheid om herstel te bieden. God wil ons in alle opzichten heel maken; Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten (Psalm 103:3-5). In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. Een team van bidders die toegerust zijn voor deze bediening staan klaar om deze zorg te bieden.
 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Evert Kampert. tel. 06 - 55 50 32 12. 
E-mail: evert.kampert@kpnmail.nl

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: