De eredienst

Voorafgaand aan de dienst
Bij binnenkomst van de kerkzaal is er alle gelegenheid om elkaar te begroeten, te ontmoeten en met uw buren wel en wee te wisselen. Er zal dan doorgaans geen muziek klinken. Via de beamer wordt actuele informatie over de Westerkerkgemeente getoond.
Na binnenkomst van de kerkenraad en worden we samen stil en realiseren ons dat we in Gods huis gekomen zijn. Hij wil ons ontmoeten…  Na een kort moment klinkt er een korte muzikale inleiding (instrumentaal, 1-2 min.). De tekst verschijnt op de beamer en ondersteunt zo dit moment van overgang naar de eredienst.

De eredienst
De ouderling van dienst neemt vervolgens het woord met een kort welkom en eventueel een mededeling. Na het aanvangslied neemt de voorganger de dienst over.
In de morgendienst luisteren we naar Gods geboden. Ook kan door de voorganger gekozen worden voor de Straatburgse liturgie. In Woord en/of lied komen daarin de volgende elementen aan de orde: Gebed om schuldvergeving (ellende). Verkondiging van Gods genade (verlossing). Gods goede gebod (dankbaarheid).
In de avonddienst volgt na de woordverkondiging de geloofsbelijdenis (voorgelezen, samen opgezegd of gezongen).

Na het gebed om de opening van de Bijbel en de verlichting met de Heilige Geest, worden de kinderen die die zondag naar de Bijbelklas gaan naar voren geroepen. Na een kort gesprekje wordt hun lantaarn aangestoken (vanaf de Paaskaars) en gaan zij naar hun ruimten.
Na Woord en gebed en het zingen van een lied na de preek, komen de kinderen weer terug in de kerk en vindt het dankgebed plaats. De collecte vindt hierna plaats. De eerste collecte is t.b.v. het pastoraat, de tweede collecte is t.b.v. een diaconale doel, terwijl de derde een wisselend doel heeft. Na de collecte zingen we onze slotzang en gaan we uiteen met de zegen van God. De zegen wordt beaamd met een gezongen Amen.

 


 

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: