Onderdelen uit de eredienst

Bijbel
We gebruiken in de dienst de Herziene Statenvertaling. De voorganger heeft de vrijheid om de Bijbellezing ook uit een andere vertaling te lezen. In dit geval wordt de tekst ook op de beamer getoond.

Inzet van de beamer
Alle te zingen liederen worden via de beamer getoond. Bij minder bekende of onbekende liederen zullen alle coupletten met notenbeeld getoond worden. Een predikant kan ook gebruik maken van de beamer om

Gemeentezang
Luisterend naar Paulus (Kol. 3:16-17) die in dat verband het woord ‘wijsheid’ laat vallen, heeft de kerkenraad besloten dat we in al onze diensten ‘een wijze mix van psalmen, gezangen en geestelijke liederen’ zullen zingen. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt bij de voorganger. Met ons lied antwoorden we in alle verscheidenheid op het Woord.

Psalmen zullen we altijd blijven zingen; ze verbinden ons met onze oudste broeder Israël. Wel kan dat op verschillende manieren naast elkaar: verschillende berijmingen en ook eigentijdse versies zoals de Nieuwe Psalmberijming en bv. wat zingbaar is uit Psalmen voor Nu.
Muzikale begeleiding
Een protestantse gemeente is een zingende gemeente! Wij zijn daarbij vertrouwd met begeleiding van orgel en de piano en met enige regelmaat ook andere instrumenten. De kerkenraad wil – ook passend bij de brede liedkeuze – daarbij graag gebruik maken van de talenten van meer(dere) gemeenteleden, die daarvoor ook structureel samen oefenen. De werkgroep Muziek heeft daarin een coördinerende en stimulerende rol. Op dit moment heeft de werkgroep, naast bestaande muziekgroepen als Glorify en Peper, de beschikking over een zanggroep en een muziekgroep. Wat betreft de muziek in onze morgendiensten is het volgende afgesproken:

Onze Vader
Regelmatig(er) zullen dankgebed & voorbede na een stilte voor persoonlijk gebed, afgesloten worden het samen hardop bidden van het Onze Vader.

Collecte
De collecte is niet zomaar een financiële kwestie, we geven in dankbaarheid van wat we ontvangen hebben voor de Here en voor Zijn dienst. Daarom leggen we de collectezakken met onze gaven voortaan in een mand/schaal op de avondmaalstafel.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: