Symbolen in de kerkzaal

Als u in de kerkzaal bent zullen de volgende symbolen zichtbaar zijn. Symbolen die ons helpen te gedenken, die ons net als die stapel stenen bij de Jordaan (Joz. 4:6) helpen om het verhaal van Gods grote daden en hun betekenis in gedachten te houden.

Houten kruis

De dood en de opstanding van onze Here Jezus Christus zijn cruciaal in ons geloof(sleven). Dit is zichtbaar in de vorm van een houten kruis. In het liturgisch centrum is dat ook zichtbaar in het houten avondmaalsstel.
 
 

Paaskaars

Als u de kerk in komt brandt de Paaskaars. Het licht van Christus dat alles

overstraalt. Zijn licht is leven. Het duidt, als het eeuwig brandende licht in de synagoge – op de aanwezigheid van God. De werkgroep zal nog uitwerken – en aan de kerkenraad voorleggen – hoe het symbool van het licht verder gebruikt kan worden.

Lantaarn Bijbelklas

Als de kinderen na het kindermoment naar de Bijbelklas gaan, nemen zij als teken van verbondenheid en als verwijzing naar het Licht van Christus, één (veilige!) lantaarn met licht mee.

Doopkaars

Na de doop van hun kind wordt aan de ouders een doopkaars meegegeven, die – door één van de ouders wordt ontstoken aan de Paaskaars – hen steeds weer zal

herinneren aan het geschenk van de doop en de oproep om te leven bij het Licht van Christus. Door jaarlijkse toerusting op het terrein van geloofsopvoeding en een periodieke groet bij de ‘doopverjaardag’ hopen we de beleving van de doop te blijven stimuleren.

 

Adventkaarsen

Op weg naar Kerst, wanneer we stilstaan bij de komst van de Messias, het Licht der wereld, kijken we uit naar het Licht dat opgaat in de nacht. De vier kaarsen bepalen ons zichtbaar bij Zijn (weder)komst en willen onze verwachting aanwakkeren. Adventskaarsen hebben een plek op scholen en in heel wat gezinnen; goed om als kerk die kring rond te maken. Daarom hebben we de Adventskaarsen een plek gegeven in een moment direct na het welkom door de ouderling van dienst.

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: