Over onze diensten

Elke zondag zijn er twee diensten in de Westerkerk. Om u een indruk te geven: een "gewone" indeling:

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

 1. Lied (staande)
 2. Stilte… (voor persoonlijke voorbereiding)
 3. Lied
 4. Gods gebod voor ons leven ( in de ochtenddienst)
 5. Lied
 6. Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 7. Bijbelklas voor de kinderen (ochtenddienst)
 8. Bijbellezing(en)
 9. Lied
 10. Preek
 11. Lied
 12. Kinderen komen terug van Bijbelklas
 13. Belijdenis van ons geloof ( in de avonddienst)
 14. Lied
 15. Dankgebed en voorbede
 16. Collectes
 17. Slotlied (staande).
 18. Zegen: met gezongen ‘Amen’ beantwoord door de gemeente

Enkele bijzonderheden:

Tijdens de dienst wordt er meestal gelezen uit de Herziene Statenvertaling.

In de gemeente wordt “een mix van psalmen, gezangen en geestelijke liederen” gezongen. In de praktijk betekent het dat er gezongen wordt uit het Liedboek (1973) en ook (een) psalm(en) uit de oude berijming van 1773. Daarnaast kunnen er liederen uit andere bundels en bronnen gezongen worden.

Voor de Basisschoolkinderen is er in alle morgendiensten Bijbelklas; voor de jongere kinderen is er kinderoppas.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: