Pastoraat

Pastoraat: iets voor jou? Of denkt u 'daar hebben we de dominee voor'? Pastoraat, waar hebben we het dan over? Of moet je kijken over wie het gaat? Aan 'meneer pastoor' zal op een site van een protestantse gemeente als de Westerkerk, niet iedereen denken en over 'de pastor' hebben we het ook niet zo vaak. Meestal over de predikant of de dominee; of heel statig 'herder en leraar'. Dat laatste klopt wel, 'pastor' betekent herder.

En een van de taken van de wijkpredikant is inderdaad de pastorale zorg. Dat hij zorg besteedt aan de schapen van de kudde; een mooie aanduiding voor de leden van de gemeente. Waarom? Omdat je dan meteen aan Jezus, de goede Herder mag denken. Hij kent Zijn schapen bij name en roept ze. Niemand rukt ze uit Zijn hand! Van geen enkele pastor kan dat gezegd worden…

Gelukkig hoeft hij het niet over zichzelf te hebben. Hij luistert en praat met mensen over de Herder. Iedereen mag altijd een beroep op de wijkpredikant doen; op allerlei momenten van je leven, rond een geboorte tot rondom het levenseinde.Samen luisteren naar Zijn woorden, samen bidden; schuilen bij de Herder. En hij praat ook met de Herder over de schapen, over de zorgen en vreugden die hij als ‘onderherder’ opvangt. 
Maar wacht even: over wie gaat het dan? Nou, over de Here Jezus dus, de goede Herder. Maar daarna echt niet alleen over de dominee; gelukkig niet…

In de Westerkerkgemeente is ook een gebedsteam actief. Heel veel pastoraal werk wordt gedaan door ouderlingen en bezoekzusters en -broeders; daarvoor hebben we de wijkgemeente in secties ingedeeld. Via deze links kun je de namen en gegevens vinden om contact te leggen als je met persoonlijke vragen zit, met ideeën over de gemeente rondloopt.

Maar dan zijn we er nog niet…Waarom zou je zelf geen pastor kunnen zijn? Als je het geluk ontdekt hebt dat de goede Herder jou kent, kun jij toch ook met Hem over andere schapen praten (voorbede)? Of je kunt het met de ander over die Herder hebben! Door een kaartje om mee te leven. Door samen te bidden. Door in Jezus’ Naam aanwezig te zijn en te luisteren; en te blijven luisteren…

Als je op een (Bijbel)kring zit, is dat hopelijk een wezenlijk onderdeel van hoe jullie als kringleden op elkaar betrokken zijn. Onderling pastoraat noemen we dat. Maar dat kan ook gaan over iemand die je kent uit de kerkbank en die je mist. En zo werkt het ook in het jeugdwerk en er zit ook een pastorale kant aan het werk van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD).

Maar de kring wordt nog wijder. Heb je al eens met een pastoraal oog naar de mensen om je heen gekeken, onder je collega’s, vrienden, clubgenoten, …? Misschien van een andere of helemaal geen schaapsstal. Maar niemand kan toch zonder de goede Herder?

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: