Westerkerk Veenendaal

Wie zijn we? 

Wij zijn de Westerkerkgemeente in Veenendaal-West, onderdeel van de Hervormde gemeente Veenendaal die deel uit maakt van de Protestantse Kerk in Nederland (de PKN). Iedere zondag komen we als gemeente samen in de kerk om God te loven, om uitleg te krijgen over de Bijbel en om samen te bidden. 
Er zijn twee diensten, die beginnen om 09.30 en om 18.30 uur. We willen een open en gastvrije gemeente zijn, en zoeken naar Bijbelse antwoorden op vragen van deze tijd. U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen. Daarnaast wordt er iedere zondag om 11.00 uur een wat meer laagdrempelige samenkomst gehouden in de ‘Westerkerkplek’ Ruisseveen. 

Wat doen we?

In onze samenkomsten besteden we veel aandacht aan de Bijbellezing en de uitleg daarvan. We zingen liederen, bidden met en voor elkaar en geven onze gaven. In de morgendiensten werkt regelmatig een muziekgroep mee aan de invulling van de liturgie.
We streven naar een gemeente waar jong en oud zich thuis voelt, waar iedereen kan komen met vragen, zorg, blijdschap en dankbaarheid. Er is veel aandacht voor de persoonlijke beleving van het geloof. Daarbij wordt ieder gemeentelid uitgedaagd met zijn of haar door God geschonken unieke gaven een steentje bij te dragen aan het samen gemeente zijn. Door middel van een viertal kernwoorden proberen we het karakter van de Westerkerkgemeente weer te geven.

Geloof

We willen God de Vader beter leren kennen door naar Hem te luisteren. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, onze opgestane Heer en Verlosser. Een persoonlijke, levende relatie met Hem vinden wij van levensbelang. Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven inspireert en ons ervan overtuigt dat we leerlingen en volgelingen zijn van Jezus. 
De Bijbelse toerusting komt o.a. tot uiting in de zondagse diensten en bijbelklas, tijdens catechese- en belijdenisgroepen, Bijbel- en studiekringen en bij het jongerenwerk. 

Gemeenschap

Binnen de Westerkerk hechten we sterk aan de ontmoeting met onze God, maar ook met onze naaste. We proberen ons oog, oor en hart open te stellen voor de mensen om ons heen.
We stimuleren het omzien naar elkaar, tijdens de huisbezoeken, op de clubs, tijdens ouderenmiddagen, en onder het koffiedrinken na de kerkdiensten. Veel gemeenteleden helpen spontaan medegemeenteleden die zorg of aandacht nodig hebben. 

Gebed

De Westerkerkgemeente gelooft in de kracht van het persoonlijke en gezamenlijke gebed. Tijdens de zondagse kerkdienst is het gebed een belangrijk element. Na de dienst is er een gebedsteam waar mensen een persoonlijk gebed kunnen vragen. In gebedskringen wordt gericht gebeden voor personen en thema’s in binnen- en buitenland. 

Getuigenis

Jezus roept ons op Gods getuige te zijn en het evangelie met woorden en daden door te geven aan andere mensen, dichtbij of ver weg. 
Door middel van de Alphacursus willen we mensen in aanraking brengen met het christelijk geloof. Voor de kinderen is er naast de Bijbelklas een Vakantiebijbelweek waarin zij horen van Gods liefde voor mensen. Als gemeente zijn we verbonden met zendingswerkers in Duitsland en Ierland.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: