Veilige kerk

De Westerker wil een veilige kerk zijn; een plaats waar mensen in vrijheid en
vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven.
Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging.

Het (blijven) werken aan een veilige gemeenschap of kerkplek is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen.
Dat degenen die speciale taken en opdrachten (ambten) vervullen zich bewust zijn van hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in de omgang met anderen een rol kunnen spelen.
Dat geldt voor zowel professionals als vrijwilligers.

Vertrouwenspersonen

Binnen de Westerkerk zijn twee leden aangesteld als vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente.
De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Ook geeft de vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt bepaalde
problematiek bespreekbaar. Als er binnen de kerkelijke gemeente behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek, fungeert de interne vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt.
Iedereen kan bij deze vertrouwenspersonen terecht voor vragen of het melden van vermoedens die met het bovenstaande te maken hebben.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: