Westerkerk

Gebouw

De wijkgemeente bestaat sinds 1979 en kwam eerst bijeen in een tijdelijke houten kerk achter het huidige station Veenendaal West. Het huidige gebouw van de Westerkerk bestaat sinds 1985. In dat jaar gaf de Kerkvoogdij een aantal architecten de opdracht een gebouw te ontwerpen voor de (toen) nieuwbouwwijk West. Het ontwerp van de architect H. v.d. Hoef werd uitgekozen en in hetzelfde jaar is de bouw van de kerk van start gegaan. De kerk bezit zowel een bovenzaal als een kelder, waar vooral jeugdactiviteiten plaatsvinden. Ook op de beganegrond bevinden zich een aantal zalen. 

Orgel

In oktober 2006 werd door de kerkenraden en het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Veenendaal het besluit genomen om een pijporgel aan te schaffen voor de Westerkerk ter vervanging van het Monarke-orgel, dat bij de bouw van de kerk was geplaatst.

In de zomer van 2007 kwam de commissie in contact met de Sloveense firma Skrabl. Na een half jaar oriëntatie, een bezoek aan de orgelbouwwerkplaats in Rogaska Slatina, het bespelen van diverse orgels in Slovenië en uitgebreide besprekingen lag het concept voor het orgel klaar. Eind juni 2008 werd de opdracht gegeven. Op 20 maart 2009 werd het instrument in gebruik genomen.

Het ontwerp van de orgelkas is tot stand gekomen door eigen expertise binnen de orgelcommissie. Elementen vanuit de architectuur van de Westerkerk liggen mede ten grondslag aan dit ontwerp. De schuine lijnen in het gebouw en de hoeken van 45 graden zijn in de kas terug te vinden. Het ontwerp van het orgel is met opzet sober gehouden. Daarbij moest rekening gehouden worden met de beperkt beschikbare vloerruimte. De kas is uitgevoerd in de lichte houtsoort essen, zoals het liturgisch centrum reeds was; de blauwe vlakken aan de bovenkant van het orgel corresponderen met de kleur van het plafond van de kerk.

Vanwege de functie als begeleidingsinstrument voor een grote gemeente is gekozen voor wijde mensuren en de daarbij horende brede klank, zonder in te leveren op helderheid en doorzichtigheid. Om een maximaal aantal mogelijkheden te creëren, is gekozen voor 5 transmissies op het pedaal. Dat betekent dat de pijpen van deze registers zowel via het hoofdwerk als via het pedaal bespeeld kunnen worden. Zo kunnen de registers apart gebruikt worden op het hoofdwerk of het pedaal zonder dat daarvoor het pijpwerk dubbel moest worden gemaakt.

Voor meer informatie over het orgel, zie: https://www.westerkerkmuziekveenendaal.nl/2021/

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: