Diaconaat

De oorsprong van het diaconaat ligt in de viering van het Heilig Avondmaal. Van daaruit begint de dienst in kerk en wereld. De diakenen geven daaraan leiding en roepen de gemeente op tot dienstbaarheid. Mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, kloppen niet meer in eerste instantie aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Tegelijkertijd is er sprake van relatieve armoede: bij een groeiende groep mensen komt concrete armoede in financieel opzicht voor. De diaconie verleent in deze situaties vaker dan voorheen ‘stille hulp’, noodhulp om uit een nijpende situatie te ontsnappen. Daarbij zoekt de diaconie steevast naar structurele oplossingen en kijkt naast “welvaart” ook naar “welzijn”.

In de wijk rondom de Westerkerk bezoeken de diakenen in de hun toevertrouwde secties gezinnen waar nood is en zorgen voor financiële bijstand waar dat nodig en mogelijk is.

Maandelijks worden er – in samenwerking met de HVD- ouderenmiddagen georganiseerd waar oudere gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. Jaarlijks wordt de ouderenreis georganiseerd en wordt rond de Kerstdagen een attentie bezorgd. Vier maal per jaar wordt er een avond voor verstandelijk gehandicapten georganiseerd.

De diakenen bezoeken jongeren in bijzondere omstandigheden en betrekken waar mogelijk jongeren bij diaconale werkzaamheden. De diaconie verzorgt de bloemengroet vanuit de kerkdienst aan gemeenteleden in bijzondere omstandigheden.

Het uitgangspunt voor het diaconaat is vooral dat de gemeente als geheel is geroepen tot de dienst der barmhartigheid, in navolging van Christus. De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot het verlenen van bijstand in bijzondere situaties. De diakenen roepen de gemeente op en rusten haar toe tot haar diaconale taak, onder andere door aan de belijdeniscatechisanten uit te leggen wat hieronder wordt verstaan. De hulp aan de medemens blijft niet beperkt tot leden van de gemeente, maar is er voor iedereen die in nood verkeert.

CONTACTPERSOON BLOEMENGROET:
Bart Bargeman E-mail: bart_bargeman@hotmail.com

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: