Kleine kerkenraad 12 december 2019

Op 12 december jl. vergaderde de kleine kerkenraad. Hierbij een greep uit het verslag.

*Bij de opening dachten we na over ‘worship’ als charismatisch-evangelische vorm van zang en aanbidding. Aanleiding hiervoor was het rapport over evangelicale verlangens in Hervormd Veenendaal. We staan stil bij het verschil tussen meer traditionele evangelische liederen die ook bij ons al jaren veel gezongen worden en de muziek uit de wereldwijde charismatische worship-beweging. Sommigen uit de kleine kerkenraad zijn vertrouwd met deze vorm van aanbidden, anderen ervaren een gevoel van vervreemding. We nemen de opgedane inzichten mee in het verdere bezinningstraject.

*Vanuit de taakgroepen worden we bijgepraat. Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) zoekt contact om vormen van samenwerking te onderzoeken, in het kader van ‘kerk in de wijk’; de taakgroep gemeentezending is naarstig op zoek naar iemand die het zendingswerk wil coördineren; het 12 + werk krijgt de komende periode extra aandacht; kerkbeheer meldt wat de komende tijd zal worden opgeknapt in de kerkzaal; de vergadering gaat akkoord met voorstellen om in het nieuwe jaar de ontmoetingsruimte op te knappen.

*Het plan om het komende jaar aandacht te geven aan ‘de prediking’ in samenwerking met Areopagus van de IZB wordt definitief vastgesteld.

*N.a.v. een reactie uit de gemeente wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop de gemeente soms reageert bij het kindermoment tussen predikant en de kinderen van de Bijbelklas. Kinderen zouden het kunnen ervaren als uitlachen, en dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

*We besluiten op koopzondag niet meer te participeren als gastheer in de Oude Kerk. Ook na herhaalde oproepen bleek de animo om mee te doen nihil. Het blijkt lastig gastheer te zijn in een kerk waar je nooit komt en waar een gemeente bijeenkomt die je niet kent.

*Br. Harry Gaasbeek wordt bedankt voor zijn inzet voor de kleine kerkenraad. Br. Cees v. Gent neemt zijn taak over.

*Daarnaast passeren allerlei ander kleine zaken de revue.

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: