Kleine kerkenraad 20 februari 2020

Op 20 februari jl. heeft de kleine kerkenraad weer vergaderd. Bij de opening dachten we na over  de vraag ‘Waarom noemen we Jezus de Christus?’ Wat betekent het voor ons persoonlijk dat Hij tot Koning, Priester en Profeet is gezalfd?

*Er is dit jaar ruimte om als wijk de bestemming voor vier missionaire collectes te bepalen. We kozen (voor het buitenland) voor het werk van de TFT van Irene Roor en voor die van Gerrit en Jorine v. Dijk. De opbrengst van de andere twee collectes (voor dichtbij) zal worden besteed aan Halte West en Westerkerkplek Ruisseveen. We hopen op deze manier de genoemde activiteiten nog dichter bij de gemeente te brengen.

*Bij het thema pastoraat kwamen verschillende huwelijksaanvragen aan de orde. Opvallend is dat daarbij nadrukkelijk onze aandacht werd gevraagd voor het thema ‘samenwonen’. Het lijkt er op dat ook in ons deel van de kerk door jongeren daar anders over wordt gedacht dan voorheen. Wat betekent dit voor onze benadering en beleid? Deze vraag zal nog wel weer terugkomen in het bezinningstraject over ‘relaties’.

*We namen er dankbaar kennis van dat weer een mooie en gemêleerde groep van 13 gemeenteleden belijdenis hoopt te gaan doen.

*Een groot deel van de vergadering werd besteed aan het benoemen van broeders in de komende vacatures. We gebruikten de ingediende namen en sloten aan bij de adviezen van de grote kerkenraad.  Het medeleven en de voorbede van de gemeente wordt gevraagd.

*De vergadering gaat akkoord met de vormgeving van de dienst op Witte Donderdag, waarin we ook het Avondmaal samen zullen vieren. De dienst zal een vesperachtig karakter hebben.

*Uiteraard, als gebruikelijk, werden nog een aantal praktische afspraken gemaakt.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live luisteren of kijken Archief

WESTERKERK

Goudvink 2
3906 AL Veenendaal
Tel. 0318 511594
Route berekenen

Westerkerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: